Telefony alarmowe, numery kierunkowe
i inne przydatne

112 Europejski Numer Alarmowy - zintegrowana pomoc straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego. Ten sam numer obowiązuje we wszystkich krajach europejskich niezależnie od lokalnych numerów w poszczególnnych krajach.



Dzwoniąc z telefonu komórkowego zamiast prefiks (00) należy użyć (+). Prefiks 00 używamy dzwoniąc z telefonu stacjonarnego. Dla przykładu dzwoniąc do Polski:

- z telefonu komórkowego numer abonenta powinien być poprzedzony +48

- z telefonu stacjonarnego numer abonenta powinien być poprzedzony 0048

Austria:

122 straż pożarna
133 policja
144 pogotowie
120 lub 130 pomoc drogowa
numer kierunkowy: +43 (komórka) , 0043 (stacjonarny)
Ambasada RP: (00-431) 870-15-100

Belgia:

100 straż pożarna
101 policja
100 pogotowie
pomoc drogowa
numer kierunkowy: +32 (komórka) , 0032 (stacjonarny)
Ambasada RP: (00-322) 73-90-100 lub 73-90-101 lub 73-57-212

The website was started with Mobirise themes